"

Chậu lan vàng hoàng đế 15 cành – LHĐ59

4,500,000