Chậu Lan Hồ Điệp Màu Hồng Tím Cao Cấp LHĐ 55

2,300,000